Mobile logo
Veškeré služby
Název služby

Průmyslové objekty

Komplexní příprava průmyslových staveb, firemních areálů, revitalizace brownfieldů, rekonstrukcí a přístaveb stávajících objektů.

Logistické a skladové areály, strojírenská výroba, potravinářská výroba, výroba obuvi, koželužny, chemické provozy , zejména výroba a zpracování plastů, telekomunikační budovy.

Naší specializací jsou provozy náročné z hlediska požární bezpečnosti – centrální sklady hořlavých kapalin, chemické provozy, zpracování papíru.

Projekty živnostenských provozoven – zámečnické a truhlářské dílny, autodílny, administrativní budovy.

Zajistíme posouzení záměru vlivu stavby na životní prostředí (EIA), povolení středních a velkých zdrojů znečištění ovzduší (včetně posudků a rozptylových studií), územní rozhodnutí a stavební povolení. V případech časové tísně povolím stavbu ve zkráceném řízení jako autorizovaný inspektor.