Mobile logo
Veškeré služby
Název služby

Občanské stavby

Projekty staveb pro komunální sféru: školy, školky, administrativní budovy, tělocvičny, sportoviště, stadióny mládeže, hromadné garáže, rekonstrukce zimních stadiónů.

Projekty pro státní sektor: střední školy, domovy důchodců, požární stanice.

Projekty staveb pro soukromé investory: prodejny, integrované a polyfunkční městské domy.

Projekty pro různé formy dotací státu a Evropské unie. Projekty regenerace sídlišť, úpravy návsí a náměstí. Projekty v programu zelená úsporám.