Mobile logo
Veškeré služby
Název služby

Bytové stavby

Bytové domy, polyfunkční a integrované městské domy, domy s pečovatelskou službou.

Polyfunkční domy, stavby ubytoven, domovů důchodců.

Poradíme s velikostní skladbou bytů u komerčních projektů, zajistíme maximální efektivnost investice (optimalizaci nákladů za podmínek platné legislativy). Zajistíme přípravu bytových komplexů včetně návrhu technické a dopravní infrastruktury.